img01
img02
img03
img04

Centrum Transferu Technologii
Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi jest jednostką, której głównym zadaniem jest wspieranie współpracy nauka-biznes, a także wspieranie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.

Do głównych zadań Centrum Transferu Technologii należą:

  • komercjalizacja rezultatów badań naukowych i prac badawczych studentów oraz absolwentów;
  • zarządzanie prawami własności intelektualnej;
  • kreowanie współpracy biznes – nauka.

Szkolenie "Sztuka autoprezentacji - warsztaty rynku pracy"

Działające w uczelni Centrum Transferu Technologii zaprasza studentów na szkolenie
pn. "Sztuka autoprezentacji - warsztaty rynku pracy".

Sztuka Autoprezentacji

Ideą szkolenia jest przygotowanie młodych ludzi do dobrego startu na rynku pracy jeszcze w trakcie nauki. Rosnąca konkurencja na rynku pracy, stawia przed każdym poszukującym zatrudnienia specyficzne wymagania. Zdobyte praktyczne doświadczenie, obok solidnej wiedzy i umiejętności wyniesionych z uczelni, jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na szanse zdobycia pracy. W trakcie warsztatów słuchacze zapoznają się z zasadami budowania własnego wizerunku w cv i liście motywacyjnym oraz na portalach rekrutacyjnych, nauczą się tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz odpowiadać na trudne pytania zadawane mi podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Szkolenie prowadzić będzie Pani Liza Stolarczyk - HR Solo.

Termin: 16 kwietnia br. (środa), godz. 10.00 - 13.00
Miejsce: budynek Centrum Nauki i Sztuki - kino 3 D, II piętro

Szkolenie finansowane jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"