img01
img02
img03
img04

Centrum Transferu Technologii
Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi jest jednostką, której głównym zadaniem jest wspieranie współpracy nauka-biznes, a także wspieranie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.

Do głównych zadań Centrum Transferu Technologii należą:

  • komercjalizacja rezultatów badań naukowych i prac badawczych studentów oraz absolwentów;
  • zarządzanie prawami własności intelektualnej;
  • kreowanie współpracy biznes – nauka.

InnoSilesia - konkurs o współpracy sfery przedsiębiorstw i nauki

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa, które zgłaszają osobę/y fizyczne odpowiedzialne za powstanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania powstałego w wyniku współpracy przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Wdrożone innowacyjne rozwiązanie może zostać zgłoszone tylko raz i tylko przez jedną instytucję w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu jego celami są:

  • Promocja idei współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i nauki w województwie śląskim;
  • Promowanie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dzięki wzajemnej współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w województwie śląskim;
  • Poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych działających na jego terenie poprzez promocję dobrych praktyk;
  • Zachęcanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych;

Wybór najbardziej innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w życie poprzez współpracę śląskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które będzie można promować jako „dobre praktyki".

Dla laureatów konkursu przygotowano następujące nagrody finansowe:

  •  I miejsce - 5 000 zł;
  • II miejsce - 3 000 zł;
  • III miejsce - 2 000 zł.

Szczegółowe informacje na stronie: Strona internetowa konkursu Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki