img01
img02
img03
img04

Centrum Transferu Technologii
Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi jest jednostką, której głównym zadaniem jest wspieranie współpracy nauka-biznes, a także wspieranie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.

Do głównych zadań Centrum Transferu Technologii należą:

 • komercjalizacja rezultatów badań naukowych i prac badawczych studentów oraz absolwentów;
 • zarządzanie prawami własności intelektualnej;
 • kreowanie współpracy biznes – nauka.

FNP: Szkolenie z prezentacji wyników badań naukowych

Do 7 sierpnia 2014 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenie z prezentacji wyników badań naukowych, które organizowane jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Na szkolenie zaproszone są osoby, które posiadają podstawowe umiejętności posługiwania się nowoczesnymi internetowymi środkami komunikacji oraz zamierzają posługiwać się tymi środkami w celu prezentowania wyników swojej pracy naukowej.

Szkolenia z prezentacji wyników badań naukowych odbędą się w następujących terminach:

2-3 września 2014 r. w Krakowie
4-5 września 2014 r. w Krakowie.as
2-3 września 2014 r. w Krakowie;
4-5 września 2014 r. w Krakowie.

Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy https://szkolenia.fnp.org.pl/. Istnieje możliwość zapisania się tylko na jeden z podanych powyżej terminów szkolenia. Językiem wykładowym podczas zajęć będzie język angielski. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą proszone o przyniesienie ze sobą komputera. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz nocleg przed i w trakcie szkolenia dla osób spoza Krakowa.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Zastosowanie mediów społecznościowych w pracy naukowca i w komunikacji naukowej;
 • Możliwości wykorzystania Facebooka, Twittera, LinkedIn, ResearchGate i innych portali społecznościowych;
 • Korzystanie z blogów w komunikacji naukowej;
 • Tworzenie podcastów, prezentacji multimedialnych;
 • Nagrywanie i podstawy obróbki materiałów foto i video;
 • Strony www jako skuteczne narzędzie prezentacji wyników badań naukowych;
 • Zastosowanie kodów QR (quick response codes);
 • Obserwowanie i mierzenie efektów aktywności w mediach społecznościowych.

Strona internetowa szkolenia z prezentacji wyników badań naukowych

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem szkoleń FNP dla naukowców na drugą połowę 2014 r.