FNP: Szkolenie z prezentacji wyników badań naukowych

Do 7 sierpnia 2014 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenie z prezentacji wyników badań naukowych, które organizowane jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Czytaj więcej...

InnoSilesia - konkurs o współpracy sfery przedsiębiorstw i nauki

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa, które zgłaszają osobę/y fizyczne odpowiedzialne za powstanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania powstałego w wyniku współpracy przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Wdrożone innowacyjne rozwiązanie może zostać zgłoszone tylko raz i tylko przez jedną instytucję w ramach przedmiotowego konkursu.

Czytaj więcej...

Odbiór Dyplomów

Odbiór Dyplomów

Spotkanie biznesowe dla firm współpracujących z ASP

 Spotkanie biznesowe

Szkolenie "Sztuka autoprezentacji - warsztaty rynku pracy"

Działające w uczelni Centrum Transferu Technologii zaprasza studentów na szkolenie
pn. "Sztuka autoprezentacji - warsztaty rynku pracy".

Sztuka Autoprezentacji

Czytaj więcej...