img01
img02
img03
img04

Centrum Transferu Technologii
Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi jest jednostką, której głównym zadaniem jest wspieranie współpracy nauka-biznes, a także wspieranie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.

Do głównych zadań Centrum Transferu Technologii należą:

  • komercjalizacja rezultatów badań naukowych i prac badawczych studentów oraz absolwentów;
  • zarządzanie prawami własności intelektualnej;
  • kreowanie współpracy biznes – nauka.